HAHN+KOLB Metrološka laboratorija

HAHN+KOLB Metrološka laboratorija je osnovana 2011 god.
Nalazi se u Beogradu, ul. Pančevački put 36v, 11210 Beograd.
Kontakt: 011/655-77-84; 063/693-504; laboratorija@hahn-kolb.rs

hkLab

Laboratorija je akreditovana od strane Akteditacionog tela Srbije po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 pod akreditacionim brojem 02-040.

Laboratorija je akreditovana za oblast etaloniranja E-05 dimenzione veličine i za E-09 sila i snaga

Podatke laboratorije možete pogledati na link-u AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

Obim akreditacije

PREDMET ETALONIRANJAOPSEG
Pomična merila, dubinomeri, visinomeri(0-1000) mm
Mikrometri za spoljašnja merenja(0-1000) mm
Mikrometri za unutrašnja merenja za dodirom u dve tačke(0-500) mm
Mikrometri za unutrašnja merenja za dodirom u tri tačke(6-100) mm
Merni satovi(0-80) mm
Merne trake(0-50) m
Moment ključevi(1-1000) Nm

Sertifikat o akreditaciji

Sertifikat o akreditaciji Hahn+Kolb Metrološke laboratorije koji je izdat od strane Akteditacionog tela Srbije po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 pod akreditacionim brojem 02-040 možete preuzeti klikom na sam sertifikat.